Kontakt

Hitmark Sp. z o.o.

ul.Platynowa 3
05-090 Wypędy

NIP: 123 10 57 785

tel. (0-22) 754 10 13
tel./faks (0-22) 754 10 14
e-mail: hitmark@hitmark.pl

Skontaktuj się z naszym Handlowcem:

Tomasz Powałka: 604 273 800
e-mail: tpowalka@hitmark.pl
Przemysław Białach: 885 029 800
e-mail: pbialach@hitmark.pl 
Województwo: zachodnio-pomorskie; pomorskie,
warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
 
Krzysztof Podwysocki: 604 286 900
e-mail: kpodwysocki@hitmark.pl
Województwo: lubuskie, wielkopolskie (północne), łódzkie

Grzegorz Siwiński: 606 978 800
e-mail: gsiwinski@hitmark.pl
Województwo: mazowieckie, podlaskie,
lubelskie, świętokrzyskie

Maciej Krajewski: 662 054 800
e-mail: maciejkrajewski@hitmark.pl
Województwo: lubuskie, wielkopolskie (południowe),
dolnośląskie, opolskie
 
Robert Chłystowski606 764 800
e-mail: rchlystowski@hitmark.pl
Mirosław Staszewski694 407 900
e-mail: mstaszewski@hitmark.pl
Województwo: śląskie, małopolskie, podkarpackie
 
 
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000237982. Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł. Kapitał wpłacony w całości.
 
Falowniki Hitachi - prosimy o kontakt bezpośrednio z:
 
Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
www.zeltech.pl
Tel: 42 2540 935
Fax 1: 42 2540 973 
Fax 2: 42 2540 942 
 
Serwis24h
Hitachi