Kompleksowy najem

ZNAKOWANIE BEZ KONIECZNOŚCI ZAKUPU NOWEJ DRUKARKI DLA PRZEMYSŁU

Znakowanie produktów to nieodłączna część procesu produkcyjnego, wynikająca wyłącznie z wymagań i przepisów prawnych. Wszystkie koszty związane z czynnościami niewpływającymi na wartość produktów powinny być jak najniższe i stale kontrolowane. Dzięki różnym wariantom najmu staje się to łatwe.

W celu ujednolicenia parku maszynowego i obniżenia kosztów znakowania proponujemy kompleksowy najem urządzeń znakujących polegający na wymianie wszystkich dotychczasowych drukarek dla przemysłu na nowe - marki Hitachi. 

 

Kompleksowy najem drukarek Hitachi - NIŻSZE KOSZTY ZNAKOWANIA oraz:tl_files/img/Dec12_2016_Getty_Oakozhan_BusinessGraphDown2075514318.jpg

  • Brak konieczności zakupu nowych urządzeń.
  • Urządzenia o najwyższym wskaźniku niezawodności.
  • Gwarancja kosztów eksploatacji.
  • Stała miesięczna opłata.
  • Łatwość budżetowania.
  • Możliwość bieżącego podglądu pracy urządzeń dzięki HitachiOnline24.
  • 24-godzinne przywrócenie znakowania.
  • Dedykowane urządzenia zastępcze.

 

Policz swoje dotychczasowe koszty znakowania i skontaktuj się z nami w celu poznania naszej oferty!
 
Hitachi