HitachiOnline24

HITACHI OnLine 24 - przemysłowy system zarządzania pracą drukarek Hitachi ink-jet.

 

Reagując na potrzeby naszych Klientów opracowaliśmy system Hitachi Online24. Dzięki temu rozwiązaniu Klienci mają możliwość dostępu do informacji na temat działania drukarek, wolumenu produktów, realnego czasu znakowania i rzeczywistych kosztów oznakowania produktów. 

 

Podstawowe funkcjonalności:

  • zdalne monitorowanie pracy urządzeń;
  • zdalne wprowadzanie zmian w drukarkach,
  • generowanie statystyk techniczno-produkcyjnych;
  • prognozowanie kosztów eksploatacji i terminów serwisu; 
  • planowanie działań prewencyjnych;
  • diagnostykę serwisową,
  • powiadamianie wybranych pracowników poprzez sms/mail. 

 

Przykład:

 

Zapraszamy do pobrania broszury:

application/pdf HitachiOnline24 (1.7 MB)
Hitachi